دلایل خروج غیر عادی دود از اگزوز ژنراتور چیست؟

بررسی دلایل خروج غیر عادی دود از اگزوز ژنراتور

برای یک مولد برق سوخت گازوئیل به خوبی سوخته شده باشد. دود خارج شده از لوله اگزوز بی رنگ یا خاکستری روشن است. اگر دود از لوله اگزوز سیاه، سفید و یا آبی رنگ باشد، واحد به درستی تخلیه نشده باشد.

علل اصلی انتشار دود سیاه شامل موارد زیر است:

 •  بار موتور دیزل بیش از حد زیاد و سرعت موتور کم است. روغن بیش از حد و آب کمتر است، ناقص می سوزد.
 •  لقی سوپاپ بیش از حد بزرگ است، و یا دنده زمان بندی پمپ سوخت به درستی تنظیم نشده است، منجر به مصرف ناکافی بودن و ناخالصی اگزوز یا تزریق دیرهنگام سوخت می شود.
 •  فشار سیلندر کم، دمای کم فشرده سازی، احتراق ضعیف.
 •  فیلتر هوا مسدود شده است.
 •  هر سیلندر به تنهایی کار نمی کنند یا به درستی کار نمی کند.
 •  دمای موتور دیزل کم است و منجر به احتراق ضعیف می شود.
 •  زمان تزریق سوخت زودتر اتفاق می افتد.
 •  سیلندر موتور دیزل به مدار روغن، سوخت ناخالص یا هوا وارد می کند.
 •  ریزسازی ضعیف اسپری نازل انژکتور یا چکیدن روغن.

برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

علت اصلی انتشار دود سفید شامل موارد زیر است:

 •  دمای موتور دیزل خیلی کم یا زمان تزریق سوخت خیلی دیر شده است.
 •  آب در روغن سوخت یا یک نشتی آب در سیلندر وجود دارد. آب گرم می شود و به بخار سفید تبدیل می شود.
 •  هوا در خط سوخت موتور روغن وجود دارد که بر تامین سوخت و تزریق سوخت تاثیر می گذارد. یا نیروی فشرده سازی سیلندر بسیار ضعیف است.

سیستم اگزوز اصلی نصب شده در داخل فضای مسقف باید عایق بندی شود تا از اتلاف گرما جلوگیری و سر و صدا کاهش یابد. لوله ها و صدا خفه کن ها چه در داخل و چه در خارج از فضای مسقف باید دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شوند. هر لوله اگزوز بلند افقی یا عمودی باید به صورت مورب به سمت پایین نصب شود و دارای یک شیر تخلیه باشد که باید در پایین ترین نقطه باشد تا از جریان آب به داخل موتور و صدا خفه کن جلوگیری کند.

هنگامی که لوله از دیوار عبور می کند، باید یک محفظه برای جذب ضربه وجود داشته باشد و مواد قابل اشتعال باید از لوله گرمایش دور نگه داشته شود و لوله انبساط باید رها شود تا لوله را به صورت طولی کشیده یا منقبض کند. اگر خروجی افقی است، آن را تا 60 درجه برش دهید، اگر عمودی است، یک کلاهک بارانی نصب کنید تا باران و برف وارد سیستم اگزوز نشود. خروجی انتهایی لوله اگزوز به لوله اگزوز مجموعه ژنراتور دیگر یا لوله های دیگر مانند کوره یا لوله بویلر وصل نشود.

دلایل اصلی دود آبی خارج شده شامل جنبه های زیر است:

 • روغن در حوضچه روغن بیش از حد غلیظ شده و به دیواره های سیلندر می چسبد و در زمان احتراق به همراه گازوئیل می سوزد.
 • روغن بیش از حد بر روی فیلتر هوا یا بر روی ورودی های دیگر برای احتراق سیلندر منتقل می شود.
 • سیلندر دقیقا بسته نشده است و روغن به دلیل وجود درز وارد محفظه احتراق می شود که می تواند از رینگ یا لقی پیستون باشد یا اینکه رینگ به طور نامناسب نصب شده باشد. فاصله بین سوپاپ ها نامیزان است و روغن از آنجا به محفظه احتراق می رود.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.