دستگاه آلترناتور چیست ؟

دستگاه آلترناتور

آلترناتور همچنین به نام genhead نیز شناخته شده است که بخشی از ژنراتور است
که خروجی الکتریکی از ورودی مکانیکی عرضه شده توسط موتور
را تولید می کند. آن شامل مونتاژ قطعات ثابت و متحرک روکشی شده در جایش است. اجزا باهم کار می کنند
و باعث حرکت نسبی بین میدان های مغناطیسی و الکتریکی می شوند که به نوبه خود الکتریسیته تولید می کنند.

الف- استاتور: جز ثابت است که شامل
مجموعه ای از زخم رساناهای الکتریکی در کویل ه روی یک هسته آهنی است.

ب- روتور/ آرماتور- بخش متحرکی است که میدان الکتریکی چرخشی را به هر یک از سه طریقی که در پی می آید تولید می کند:

i) توسط القا: بعنوان آلترناتورهای بدون جاروبک شناخته می شوند و معمولا در ژنراتورهای بزرگ استفاده می شوند.

ii) توسط مغناطیس پایا: در واحدهای کوچک آلترناتور معمول است.

دستگاه آلترناتور

iii) با استفاده از محرک:
محرکی با منبع کوچکی از جریان مستقیم (DC) است که به روتور از طریق مونتاژ حلقه های لغزش و برس است.

روتور میدان مغناطیس متحرکی را در اطراف استاتور تولید می کند
که تفاوت ولتاژ را بین سیم پیچ های استاتور القا می کند. این خروجی جریان متناوبی (AC) را از ژنراتور تولید می کند.

عواملی که در پی می آید نیاز است
تا در ذهن داشته باشید در حالی که آلترناتور ژنراتور را ارزیابی می کنید:

i) مکان فلزی در مقابل پلاستیک : طراحی تمام فلزی دوام آلترناتور را تضمین می کند.
مکان پلاستیکی با زمان تغییر شکل می یابد و باعث می شود
تا اجزای متحرک آلترناتور بی حفاظ شوند. این سایش و پارگی را افزایش می دهد و مهمتر از آن برای کاربر خطرناک است.

ii) بلبیرینگ در مقابل نیدل بیرینگ :
بلبیرینگ ها ترجیج داده می شوند و با دوام ترند.

iii) طراحی بدون جاروبک- آلترناتوری که از جاروب استفاده نمی کند نیاز به نگهداری کمتر و تولید نیروی پاک تر دارند.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

آدرس :
اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم، واحد ۳۴

تلفن های تماس:
تلفن: ۳۶۲۷۷۱۳۶-۰۳۱         فکس:  ۳۶۲۷۷۱۳۷-۰۳۱          همراه: ۰۹۳۰۳۳۸۰۰۳۹