خصوصی سازی برق

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

این شرکت با در اختیار  داشتن پرسنل مجرب و متخصص قابلیت انجام کلیه مراحل طراحی و اجرای نیروگاه های گازی کوچک مقیاس را دارا می باشد.

آدرس :

اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم، واحد ۳۴

تلفن های تماس:
تلفن: ۳۶۲۷۷۱۳۶-۰۳۱         فکس:  ۳۶۲۷۷۱۳۷-۰۳۱          همراه: ۰۹۳۰۳۳۸۰۰۳۹


در دو دهه‌ي گذشته ، خصوصي سازي برق وتنظيم بازار از مهمترين عناصر اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است .

در واقع، امروز به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يابخشي از شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن اين بخش در مديريت ‌، مالكيت وامورمالي اين شركت ها در پيش نگرفته باشد .

ايجاد بستر حقوقي لازم براي مشاركت بخش خصوصي، تنظيم، نظارت ومديريت چرخه عمر از مهمترين مواردي هستند كه تأثير مستقيمي بر ريسك سرمايه‌گذاري وبه دنبال آن ميزان مشاركت اين بخش در فعاليتهاي اقتصادي دارد.

صنعت برق كشور ازاويل دهه 70 با تغيير ساختار سازماني و ايجاد شركتهاي مستقل و غير دولتي توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق و همچنين شركتهايي در بخشهاي اجرائي و پيمانكاري ، ساخت و تجهيزات ،‌ خدمات ، ‌مشاور، ‌حسابرسي، ‌رايانه وصدور قبض، ‌ تعمير و نگهداري شبكه و تأسيسات برق و… اقدام نموده كه تعداد زيادي از شركتهاي اخيرالذكر (بجز شركتهاي توليد وتوزيع) طي سه سال گذشته از طريق بورس و يا مزايده به بخش خصوصي واگذار شده‌اند .

علاوه برموارد فوق الذكر در راستاي نائـل آمدن به اهداف قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد بستر لازم براي شكل دهي به سازوكار بازار رقابتي سالم و با عنايت به حفظ حقوق توليد كنندگان ومصرف كنندگان و همچنين فرهنگ‌سازي وايجاد انگيزه براي بخش خصوصي به منظور ورود به بازار برق و نيز اعتماد سازي مناسب، شركت مديريت توليد، ‌انتقال و توزيع برق ايران (توانير ) درطي دوسال گذشته براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و در زمينه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اجرائي خود راجلو برده است.

ازجمله موارد فوق به انتصاب يكي ازمشاورين مدير عامل توانير به عنوان مجري

طرح خصوصي سازي صنعت برق مي‌توان اشاره نمود، كه از نيمه دوم سال 1387 فعال شده است