تقسیم بندی ژنراتور های برق

تقسیم بندی ژنراتور های برق

دیزل ژنراتور های برق را می توان به سه روش تقسیم کرد:

حالت دائم کار ، پرایم یا اضطراری.

ژنراتور های دائم کار (Continuous) :

برق دائمی معمولاً در مراکز اطلاعاتی (دیتا سنتر ) مورد استفاده قرار می گیرد. مراکز دیتا سنتر در همه روزهای سال فعال هستند که مشتری ناراضی و اطلاعات از بین رفته نداشته باشند که بتوانند به کار خود ادامه دهند. ژنراتور های مورد استفاده برای این منظور به گونه ای طراحی می شوند که خاموشی آنها بندرت باشد و دائما برق تولیدی خود را به مصرف کننده عرضه کنند. میانگین مولفه بارگزاری این موتورها کمتر از ۱۰۰% با ظرفیت استفاده بیش از حد (Overload) 10% می باشد.

تقسیم بندی ژنراتور های برق

ژنراتور های پرایم (Prime) :

ژنراتور پرایم بگونه ای طراحی میشود که مولد تامین برق اصلی مجموعه باشد.هنگامی که مدت زمان نیاز به استفاده از دیزل ژنراتور به بالای ۳ ساعت می رسد باید از دیزل ژنراتور های پرایم استفاده نماییم. تفاوت این ژنراتور در توان خروجی یک دستگاه ژنراتور می باشد.

به عنوان مثال فرض کنید کارگاهی داریم که هر شیفت کاری آن ۸ یا ۱۰ ساعت در روز باشد.میخواهیم کارگاه خود را به سیستم تامین برق مجهز کنیم. چه کار باید کرد؟ در این حالت ما دیزل ژنراتوری را که انتخاب می کنیم، بر اساس توان پرایم آن بررسی و انتخاب خواهیم کرد.

در حالت پرایم ما نمی توانیم از حداکثر قدرت دیزل ژنراتور استفاده کنیم، زیرا با گذشت زمان و گرم شدن دستگاه به مرور از توان خروجی دستگاه کاسته شده و اصطلاحاً راندمان دیزل ژنراتور کاهش پیدا می کند.معمولاً دیزل ژنراتور را در حالت پرایم با ۷۵ درصد قدرت مورد استفاده قرار می دهند.

ژنراتور اضطراری یا آماده به کار یا استند بای (STANDBY) :

ژنراتورهای اضطرای در مواقعی طراحی می شوند که شبکه برق اصلی وجود داشته باشد. این نوع ژنراتور فقط بعنوان تامین کننده برق اضطراری با ساعت کاری پایین کار می کند. معمولا این ژنراتور کوچکتر از ژنراتورهای پرایم و دائم کار است. ژنراتور اضطراری تامین کننده برق بخش های ضروری مصرف کننده می باشد.

 


برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.