تفاوت ژنراتور های دائم کار با سایر ژنراتور ها

تفاوت ژنراتور های دائم کار با سایر ژنراتور ها

ژنراتورهای پرایم و دائم کار بسیار شبیه به هم هستند.که معمولا به عنوان منبع اصلی مولد برق عمل می کنند و طراحی شده اند تا به طور مداوم یا برای مدت زمان طولانی کار کنند. تفاوت عمده بین ژنراتور پرایم و دائم کار این است که ژنراتورهای دائم کار طراحی شده اند که به طور مداوم با بار ثابت سازگار کار کنند.در حالی که ژنراتورهای اصلی یا پرایم برای مدت زمان طولانی در بار متغیر طراحی شده اند.

تفاوت ژنراتور های دائم کار با سایر ژنراتور ها

نوع دیگری از ژنراتور آماده به کار یا اضطراری می باشد که فقط زمانی که برق شبکه یا منبع اصلی برق وجود دارد در وضعیت پشتیبان قرار دارد. مانند یک خودرو که به طور مداوم برای ساعت های طولانی کار می کند، ژنراتورهای دائم کار یا پرایم نیز باید برای کنترل بارهای سنگین مورد پشتیبانی قرار گیرند. علاوه بر این، این واحدها باید بتوانند اصطکاک بین قطعات متحرک را برای دوره های طولانی مدت اداره کنند. و همچنین تولید گرما را کنترل کنند.

در مورد قیمت ژنراتورهای دائم کار و پرایم گران تر از ژنراتورهای ظرفیت مشابه مورد استفاده برای پشتیبان و آماده به کار باشند.

 


برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.