برق گرفتگی در هوای بارانی

چند توصيه مهم براي جلوگيری از برق گرفتگی در هوای بارانی

برق گرفتگی در هوای بارانی:در شرايط باراني، به دليل مرطوب بودن زمين و همه اجسام نزديك به شبكه هاي برق مانند درختان مي توانند حالت رسانا (منتقل كننده برق) پيداكنند وموجب برق گرفتگي شوند بنابراین مردم باید توصيه هاي ايمني را به منظور جلوگيري از برق گرفتگي جدي بگيرند .

مشاهده مي شود بعضي مواقع كه در اثر سقوط اجسام خارجي مانند شاخه هاي درختان بر روي شبكه، موجبات پارگي سيم و سقوط آن برروي زمين رخ ميدهد.

درهر زمان و بخصوص در مواقع باراني از همه شهروندان عزيز تقاضا دارد از محل فاصله گرفته و مانع نزديك شدن ديگران به محل شده و بلافاصله موضوع و محل را به تلفن 121 اتفاقات برق اطلاع دهند.

اگر در خودرو و نزديك به محل حادثه قرار داريد تا مراجعه همكاران برق و رفع نقص به هيچ وجه از خودرو پياده نشده و از لمس نمودن بخش هاي فلزي خودرو خودداري نماييد.
با اين حال به منظور جلوگيري از برق گرفتگي، بهتر است مردم از نزديك شدن و دست زدن به دكل ها و پايه هاي برق، تابلوهای برق و كليه تاسيسات برقي كه در معرض بارش باران قرار دارند، اجتناب نمايند.

همچنين در خصوص تعمير لوازم برقي در فضاي آزاد باید گفت:به منظور جلوگيري از برق گرفتگي افراد درهواي باراني كه زمين مرطوب است، از تعمير لوازم برقي در هواي آزاد خودداري نمايند و حتمآ تعميرات وسايل برقي را به متخصص مربوط بسپرند.

هنگام رعد و برق در نقاط پست موقعيتي كه قرار داريد پناه گرفته و به حالت نشسته دست و پاي خود را جمع نموده و سر را رو با پايين نگه داريد. قرار گرفتن در بلندي ها و زير درختان و پايه هاي برق در مواقع رعد و برق خطر برق گرفتگی و خطرات جاني در پي دارند.


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.