بررسی توربین های گازی و میکرو توربین ها

بررسی توربین های گازی و میکرو توربین ها

توربین های گازی

توربین های گازی از گاز داغ دما بالا- فشار بالا برای تولید برق و حرارت بهره می گیرند. احتراق گاز طبیعی یا سوخت های مایع موجب افزایش فشار و دمای گاز شده و موجب چرخش مجموعه ای از تیغه های توربین شده و در نهایت ژنراتور را راه می اندازد. این سیستم حرارت / بخار آب و برق تولید  می کند. راندمان تولید برق از حدود 20 تا 45 درصد بوده و راندمان کلی نیز بین 70 تا 80 درصد     می باشد.

در بار بالای 80 درصد، توربین گاز در همان راندمان نامی کار می کند. توربین های گازی پاک ترین تجهیزات موجود برای تولید انرژی از سوخت های فسیلی هستند و همچنین این سیستم های سریع کار، فشرده (نسبت به میزان تولیدشان)، کم وزن، ساده برای بهره برداری، قابل اطمینان و دسترسی بالایی دارند. با افزایش ارتفاع از سطح دریا و افزایش دمای محیط، راندمان آنها نیز افت می کند.

 

بررسی توربین های گازی و میکرو توربین ها

میکرو توربین ها

میکروتوربین ها از دهه 90 وارد بازار شدند، لیکن تاکنون به صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند. و یک فناوری تکامل یافته نمی باشند. مشابه توربین های گازی بوده. لیکن در مقیاس کوچک بهره برداری می شود و از یک رکوپراتور برای پیشگرم هوای احتراق بهره می گیرند. معمولاً در اندازه های 25 تا 500 کیلووات موجود بوده و دامنه کاربرد متداول آنها نیز بین 30 تا 100 کیلووات می باشد. میکروتوربین ها سبک و فشرده بوده، برای مصرف گازطبیعی طراحی شده اند. لیکن از سوخت های دیگر نظیر گازمایع(LPG) و گازهای صنعتی (در صورت خلوص بالا) استفاده می کنند.

میکرو توربین های رکوپراتوردار در اندازه های 30 تا 100 کیلووات موجود بوده و راندمان تولید برق آنها بین 23 تا 27 درصد و راندمان کلی نیز بین 64 تا 74 درصد می باشند. میکروتوربین ها با سیکل ساده راندمان تولید برق بین 12 تا 13 داشته و راندمان کلی آنها نیز اندکی پایین می باشد.


بیشتر بخوانید :

قسمت های مختلف نیروگاه گازی

راه های افزایش راندمان نیروگاه های گازی

مدل‌سازی سیستم تولید همزمان برق و حرارت

بررسی مزایا و معایب نیروگاه های دیزلی