بررسی توان ژنراتور در حالات مختلف

توان ژنراتور در حالات مختلف

توان آماده به کار اضطراری:

در مراکز صنعتی، معادن، بیمارستان ها و مراکز درمانی و … که قطع برق موجب خسارت مالی و حتی جانی می شود، استفاده در ژنراتور ها در دستور کار قرار می گیرد. در صورتی که مجموعه ژنراتور تنها جهت مواقع اضطراری یا استندبای در زمان قطعی برق بکار گرفته شود تنها به مصرف کننده های ضروری برق را می دهند. به عنوان مثال، در یک مجموعه ژنراتور استفاده معمولی 50 ساعت در سال با حداکثر 200 ساعت در سال با ضریب بار متغیر معمولی 70٪ لحاظ شده است.

توان آماده به کار:

به عنوان مثال، حداکثر استفاده 500 ساعت در سال که حداکثر 300 ساعت آن ممکن است به صورت مداوم با بارهای مختلف اجرا شود. اضافه بار در دسترس نیست. توان نامی معادل پرایم 10% ضریب بار حداکثر 70% امتیاز آماده به کار است.

توان پرایم:

گاها پیش می آید که ژنراتورها در مکان هایی نظیر فروشگاه ها، باشگاه های چندمنظوره، رستوران ها و … استفاده می شوند که خطوط انتقال برق وجود ندارد و یا استفاده از برق شهر ممکن است مقرون به صرفه نباشد که حالت دائم کاری دارند. مثلا در یک مجموعه ژنراتور ساعات استفاده نامحدود ضریب بار (70٪ حداکثر / 80٪ در صورت عدم هزینه اضافی) توان اولیه منتشر شده در هر دوره 24 ساعته. 10٪ اضافه بار محدود به 1 در 12 ساعت است اما نباید از 25 ساعت در سال تجاوز کند. اضافه بار 10% مطابق با استاندارد ISO 3046-1 مجاز است (2002). طول عمر موتور تا تعمیر اساسی بستگی به عملکرد دارد همانطور که در استاندارد 8528 ISO ذکر شده است و زمان صرف شده در طول کار بالای 100 درصد بار ممکن است عمر تا اورهال را تحت تأثیر قرار دهد.

برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

توان مداوم:

به طور کلی براساس استاندارد 8528 ISO توان مداوم، ساعت استفاده نامحدود ضریب بار 100% توان پیوسته منتشر شده می باشد. لطفا توجه داشته باشید که عملکرد بالاتر از این تعاریف نامی منجر به عمر کوتاه تر و هزینه های بیشتر ژنراتور و موتور در سال خواهد شد.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO):

استاندارد 8528 ISO سه نوع وضعیت کارکرد تعریف می نماید:

  • توان عملیاتی مداوم (COP)
  • توان در حال اجرای پرایم (PRP)
  • توان کار با زمان محدود (LTP)

توان عملیاتی مداوم (COP)

توان عملیاتی پیوسته، توانی است که یک مجموعه ژنراتور می تواند در یک بار پیوسته برای تعداد نامحدودی از ساعت ها و شرایط محیطی اعلام شده کار کند. برای رسیدن به این استانداردها، تعمیر و نگهداری طبق نظر سازنده باید مدنظر قرار گیرد.

توان در حال اجرای پرایم (PRP):

توان در حال اجرا اولیه حداکثر توانی است که یک مجموعه ژنراتور در یک بازه زمانی با بار متغیر (غیر ثابت) برای زمان نامحدود و شرایطی محیطی اعلام شده دارد. تعمیر و نگهداری طبق گفته سازنده باید مدنظر قرار گیرد تا به این استانداردها برسد.

توان کار با زمان محدود (LTP):

توان کار با زمان محدود حداکثر توانی است که یک مجموعه ژنراتور برای حداکثر 500 ساعت در یک سال در شرایط محیطی کمتر کار کند. از این 500 ساعت تنها 300 ساعت می تواند شرایط در حال اجرا باشد. تعمیر و نگهداری طبق گفته سازنده باید مدنظر قرار گیرد تا به این استانداردها برسد. مشخصات اغلب در اصطلاح و استاندارد ISO بیان می شود.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.