اهمیت مصرف بهینه انرژی

اهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی

اهمیت مصرف بهینه انرژی:تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی که از پایه های اصلی پیشرفت در عرصه فن آوری و رسیدن به اقتدار سیاسی و استقلال ملی هستند تا اندازه زیادی با استفاده درست و منطقی از منابع انرژی ارتباط دارند. انرژی به عنوان یک کالای با ارزش در بازار جهانی به کشور های تولید کننده امکان می دهد درآمد حاصل از آن را برای رشد و صنعتی شدن سریع خود به کار گیرند.

بنابر این کشور هایی که دراندیشه رشد و پشت سر گذاشتن عقب ماندگی اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی هستند در پی آنند که با بهای هر چه کمتر به منابع انرژی هرچه بیشتر دست یابند.

این ثروت بزرگ در کشور ما به ویژه به صورت منابع انرژی نفت و گاز یافت می شود.

اگر ما بتوانیم از این منابع ارزشمند درست و منطقی استفاده کنیم ، کشورمان امکان مناسبی برای رشد و توسعه منظم اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه نیروگاه های تأمین کننده برق از منابع انرژی همچون نفت ، گاز و … استفاده می کنند و سرمایه گذاری جهت ساخت نیروگاه های جدید یا توسعه آنها مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد و زمان نسبتاً طولانی می باشد ،

لذا محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد و اصلاح الگوی مصرف در کلیه بخش های جامعه و به ویژه بخش خانگی که مصرف کننده قسمت بزرگی از انرژی الکتریکی است از اهمیت خاصی برخوردار است ، ضمن اینکه صرفه جویی در مصرف برق می تواند باعث کاهش انتشار گازهای آلاینده و در نتیجه کاهش آلودگی های محیط زیست شود.

در ایران فراوانی منابع انرژی ، متأسفانه گاه سبب آن شده است که توجه لازم به ارزش این منابع گرانقدر نشده و در مصرف آنها استانداردهای لازم رعایت نشود. لذا با توجه به افزایش مصرف انرژی و منابع محدود انرژی که امروزه از آن استفاده می کنیم و جهت صیانت از سرمایه های ملی کشور و جلوگیری از اسراف آنها ، تبیین و پیاده سازی راهکارهای مصرف بهینه برق به عنوان یک وظیفه معنوی و ملی ، امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد اینست که در کنار توسعه معقول و متوازن در بخش تولید لازم است جهت حفظ سرمایه های ملی حتی الامکان از اتلاف منابع و اسراف در مصارف پرهیز نماییم تا از سرمایه گذاری اضافی جهت تامین مصارف زاید جلوگیری شود که در این ارتباط اهمیت و نقش ویژه بهینه سازی مصرف مورد توجه قرار می گیرد.


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.