الگو مصرف وسایل خانگی

الگو مصرف وسایل خانگی

الگو مصرف وسایل خانگی:بخش بزرگی از انرژی در منازل ، تنها به مصرف چند وسیله خانگی می رسد. بنابراین در صورتی که در موقع خرید ، بهترین انتخاب با توجه به عواملی همچون کارایی دستگاه ، میزان مصرف انرژی ، عمر دستگاه و … انجام شود و در موقع استفاده به روش های درست بکارگیری دستگاهها توجه شود ، می توان تا حد زیادی از اتلاف انرژی جلوگیری نمود و در نتیجه به میزان قابل توجهی در هزینه های تحمیل شده به خود و اقتصاد جامعه ، صرفه جویی کرد .

با توجه به برچسب انرژی یک وسیله خانگی نیز می توان از میزان کارآیی آن وسیله آگاهی یافت. راندمان انرژی که کمیت بسیار مهمی است برای لوازمی که تحت نظارت استاندارد مصرف انرژی قرار می گیرند توسط برچسب انرژی بیان می گردد.

یکی از مهمترین راهنماها برای شناخت یک وسیله برقی برچسب انرژی آن است. این برچسب در حقیقت با توجه به شرایط کارکرد یک وسیله برقی ، انرژی مصرفی و انرژی تحویل داده شده توسط وسیله را در نظر گرفته و راندمان یا بازدهی کارکرد آن را بیان می کند.

برچسب های بازدهی انرژی عمدتاً به سه دسته تحت عناوین زیر ، تقسیم می شوند :

  • برچسب تأییدی
  • برچسب مقایسه ای
  • برچسب اطلاعاتی

برچسب های بازدهی انرژی می توانند کمک شایانی به انتخاب وسیله ای بهینه و استفاده از مزایای یک وسیله کم مصرف ( از جمله صرفه جویی انرژی و کاهش هزینه پرداختی ) باشند.

الگو مصرف وسایل خانگی

اوج مصرف برق

ساعات اوج مصرف برق یکی از تعاریفی است که باید در ذهن داشته باشیم. اهمیت ندادن برخی از مصرف کنندگان به این موضوع می تواند خسارت بسیار هنگفتی به اقتصاد ملی وارد کند. ساعات اوج مصرف برق با توجه به محاسبات و تعاریف مربوطه ، مدت زمانی در شبانه روز می باشد که مصرف برق طی این ساعات ، به اوج خود می رسد. برای پاسخگویی به این نیاز کوتاه مدت باید سرمایه گذاری هنگفتی جهت تولید برق صورت پذیرد. علاوه بر ساعات اوج مصرف در ایران بیشترین مقدار مصرف برق در فصل تابستان اتفاق می افتد که به نام فصل اوج بار نیز خوانده می شود.

ساعات اوج مصرف در کشور ما حدوداً از ابتدای غروب شروع و تا ساعات پایانی شب ادامه می بابد. یکی از مهمترین علل ایجاد این اوج بار علاوه بر مصرف برق برای روشنایی استفاده خانوارها از لوازم برقی خانگی مختلف می باشد. صرفه جویی در مواقع اوج مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.