اقدامات اوليه جهت راه اندازي موتور دیزلی

اقدامات اوليه جهت راه اندازي موتور دیزلی:

1روغن موتور :

مقدار مشخص شده اي از روغن را كه در کاتولوگ هر موتور قيد شده است به داخل موتور كه شامل كارتر و فيلتر روغن است بريزيد جهت فيلتر هوا چنانچه از نوع روغنيباشد تا علامت مشخص شده روغن بريزيد.
جهت موتورهاي تازه روغن اوليه جهت آب بندي در كارخانه ريخته مي شود كه اين روغن از خوردگي و استهلاك ناخواسته جلوگيري ميكند و از رسوبات كربن درشيار رينگها و نيز از تشكيل لجن جلوگيري مي نمايد.
توجه : هيچگونه روغن اوليه به غير از روغن موتور براي موتورهاي تعميري ريخته نشود.

مايع خنك كاري :

در طول فصل گرما يا مناطقي كه ضديخ استفاده نمي شود و فقط از آب خالص استفاده ميگردد از افزودنيهاي مخصوص به مقدار 1% ( ده سانتيمتر مكعب در ليتر )استفاده نماييد و نيز در فصل سرما از ضديخ هاي استاندارد كه از پايه اتيلن گليكول هستند استفاده نماييد.
هنگام پر كردن سيستم خنك كاري از صافي جهت جلوگيري از نفوذ كثافات و مواد خارجي به داخل موتور استفاده كنيد. سيستم را هوا گيري نماييد تا مايع عاري ازحباب گردد بعد از پر كردن سيستم خنك كاري موتور را باسرعت متوسط براي ده دقيقه روشن كنيد سپس آب را چك كرده و در صورت لزوم مايع خنك كاري اضافه نماييد اگر بخاري به سيستم وصل است كليه شيرهاي آنرا باز كنيد.

سوخت :

بصورت فصلي از سوخت زمستاني يا تابستاني استفاده نماييد اگر از بشكه يا حلبي سوخت گيري مي كنيد موارد ايمني را رعايت كنيد. جهت تميزي سوخت از قيفصافي دار استفاده كنيد.

بررسي باطري :

از باطري سرويس و شارژ شده استفاده كنيد.

هوا گيري سيستم سوخت :

اگر روي فيلتر يا پمپ انژكتور پيچ هاي تخليه هوا وجود داشته باشد آنها را با آچار مخصوص خود آزاد سازيد. پمپ سه گوش را توسط چرخاندن مهره آجدار روي آن آزاد ساخته سپس شروع به پمپاژ دستي نماييد تا سوخت بدون حباب از پيچ تخليه هوا سرازير گردد پيچ هاي هوا گيري و مهره آجدار روي پمپ سه گوش را دوباره سفت نماييد.

پمپ نمودن روغن و استارت زني :

عمل پمپاژ را تا رسيدن روغن كافي به كليه ياتاقانها با زدن استارت ناقص ادامه دهيد. در موقع استارت شانه كنترل پمپ انژكتور را به نقطه توقف حركت داده و ساسات را بكشيد. به درجه فشار روغن توجه كنيد به محض حركت عقربه آن را رها كنيد موتور روشن خواهد شد.

تست كاركرد موتور :

پس از تكميل مراحل قبلي يكبار تست كوتاه موتور را انجام دهيد به موتور بار اضافي تحميل نكنيد. بتدريج دور موتور را تا سه چهارم حداكثر سرعت مجاز آن افزايش دهيد و تا رسيدن به دماي لازم موتور اين كار را ادامه دهيد

كارهاي مربوط به بعد از تست كاركرد موتور :

الف – دوباره سوخت گيري كرده مايع خنك كنندگي و درجه روغن را بازديد نماييد.
ب – موتور را از لحاظ نشتي بررسي كنيد.
پ – اتصالات لوله ها و شيلنگ ها و بست ها را از نظر نشتي و سفتي بررسي و چك كنيد.
ت – كليه پايه ها و نگهدارنده هاي متصل به موتور و پيچ و مهره هاي مورد لزوم را از نظر گشتاور لازم آچاركشي نماييد.
ث – تسمه پروانه را از نظر شل بودن چك نماييد.

آب بندي موتور :

در صورت امكان در ده تا بيست ساعت اوليه كار موتور بار كامل را در فواصل زماني كوتاه به موتور هاي جديد و تازه تعمير شده اعمال نماييد . عمر س رويس دهي ،كار كرد با اطمينان وبا صرفه بستگي به شرايطي دارد كه در آن به موتور بيش از حد در خلال دوره آب بندي بار تحميل نشده باشد. سرويسها را طبق ليست برنامه سرويس و نگهداري انجام داده و در پايان دوره آب بندي روغن اوليه را با روغن موتور توصيه شده ، تعويض نماييد. روغن سوزي در طي اولين كار كرد 200 ساعته موتور محسوس ميشود بدين جهت سطح روغن بايستي در خلال اين مدت در هر 10 ساعت چك گردد.

استارت زدن :

جهت استارت در هواي سرد ( 16 -درجه ) از هیتر یا گرمکن حتما باید استفاده نمود. شير باك را باز كرده كليد سويچ را به داخل سويچ وارد كرده لامپ نشانگر شارژ بايد روشن گردد در صورت بودن گاورنر هاي سرعت متغير (RQVيا سرعت در جا ( RSV )دور را در حالت خلاصي تنظيم نماييد استارت را بطور پيوسته بيش از 15 ثانيه درگير نكنيد. بعد از يك استارت ناموفق بگذاريد باطري 30 تا 60 ثانيه مجددا” شارژ گردد بعد از استارت حتما” به درجه فشار روغن توجه داشته باشيد.

احتياط :

ويژگيهاي عملياتي دينام سه فاز را كه اساسا از يكي از دينامهاي جريان مستقيم مشتق ميگردد بايستي بطور مستقيم اعمال كرد.
الف- نبايد دينام – كابلها – ترمينالها و آفتومات در حاليكه در موتور كار ميكند از باطري جدا گردند و يا بين آنها شل شدگي يا زدگي وجود داشته باشد.
ب – بازبيني ها و يا تعميرات دينام بايستي از طريق تعميرگاه ها و ساير افراد مجاز انجام گيرد.

خاموش كردن :

دور موتور را كاهش دهيد تا مايع خنك كنندگي داغ نشود سپس با دور كامل بدون بار به موتور گاز دهيد و موتور را خاموش نماييد . شير باك را ببنديد.

راه اندازي دیزل ژنراتور:

بطور منظم كليه تجهيزات نشاندهنده و وضعيت موتور را از قبيل درجه فشار روغن ، در جه آب ، درجه روغن ، دور سنج و غيره را كنترل نماييد . خطوط سوخت،روغنكاري ، خنك كاري ، لوله هاي اگزوز را از نظر نشتي چك كنيد . درجه صافي هوا را هميشه در مدنظر داشته باشيد . تميز بودن فيلتر هوا نقش اساسي در نگهداري موتور دارد.سطح سوخت را كنترل نماييد چون در صورت تمام شدن سوخت در باك احتياج به هوا گيري خواهد بود. طي كاركرد مداوم سطح روغن را هر 12 ساعت يكبار چك كرده و در صورت نياز دوباره از روغن پر نماييد. در صورت بروز موارد زير موتور را بلافاصله خاموش كنيد.

  1. افت فشار روغن يا نوسان شديد آن
  2. خروج آلاينده هاي غليظ از موتور
  3. افت دور و قدرت بدون اينكه تغييري در اهرم كنترل يا خفه كن ايجاد شود.
  4. خروج دود غليظ و افزايش دماي موتور
  5. افزايش دماي روغن و مايع خنك كاري
  6. سر و صداي غير عادي از موتور

كار كرد زمستاني :

در آغاز فصل سرما موارد ذيل را در خصوص سوختها – مايع خنك كاري و ر وغن رعايت نماييد. در صورت كاهش دماي محيط به زير درجه صفر براي چند روز و نيز در دسترس نبودن گرم كن اوليه روغن ، بايستي روغن موتور تخليه و يك روغن زمستاني مناسب جايگزين گردد. و براي محافظت ا ز يخ زدگي به مايع خنك كاري ضديخ اضافه گردد. در طول فصل سرما بايستي به باطريها توجه بيشتري نمود. در دماي 10 – درجه ظرفيت باطري تا 60 % افت پيدا مي كند. بدين جهت بعد از خاموش كردن موتور باطريها را در جاي گرمي قرار دهيد.

استارت زدن در محيط هاي 16 – درجه زير صفر :

استارت پيلوت ( استارت كمكي) :موتور بايستي به استارت كمكي مجهز باشد. تا امكان استارت در محيط هاي سرد زير صفر را به موتور بدهد.

آماده سازي استارت پيلوت :

درب مخزن سوخت كمكي را باز كرده درب حفاظ فلاسك را برداشته سپس سوپاپ فلاسك پر كن را روي مخزن فشار دهي د مخزن را تا علامت حداكثر از سوختكمكي پر كنيد. مخزن را بسته و درب حفاظ فلاسك را محكم كنید.

برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.