اقدامات احتیاطی مناسب در استفاده از دیزل ژنراتور

اقدامات احتیاطی مناسب

باید در هنگام استفاده از دیزل ژنراتور ها در نظرگرفته شود مانند استفاده از سیم و کابل هایی که دارای کیفیت و کارآمدی بالایی هستند. از تحمیل بار اضافی به ژنراتور دیزلی اکیداً خودداری شود. حفظ دمای موتور ضروری است. درجه حرارت بالا باعث خاموش شدن یا خراب شدن ژنراتور در هنگام افزایش بیش از حد حرارت می شود. فشار نامناسب روغن در موتور ژنراتور باعث کارکرد نامناسب دیزل ژنراتور می شود. برای جلوگیری از خاموش شدن های پیش بینی نشده ، از کیت های خاموش کننده می توان استفاده کرد. کیت های خاموش کننده ، ژنراتور را درمقابل خرابی ها محافظت می کند و مکانیزم آن را کنترل می کند. نگهداری منظم از موتورهای دیزل ژنراتور ضروری می باشد مخصوصاً برنامه تعویض روغن آن از اهمیت خاصی برخوردار است .

زمان سنج

می تواند در جهت افزایش طول عمر ژنراتور بکار گرفته شود. زمان سنج مدت زمان مصرفی را مشخص می کند . داشتن دانش مربوط به جنبه های الکتریکی یک ویژگی اضافه شده به نیازمندیهای ایمنی در هر موتور می باشد. استفاده از یک کارشناس حرفه ای در هنگام سرویس ژنراتور برای بالا بردن ضریب ایمنی نیز ضروری می باشد. ملاحظاتی هم برای جلوگیری از آتش سوزی در هنگامی که دمای ژنراتور بالا می رود باید در نظر گرفته شود. ریخته شدن روغن و گازوئیل بروی زمین مهمترین عامل آتش سوزی می باشد. همچنین کلیه کانکشن های روغن و گازوئیل باید عاری از هرگونه نشتی باشند. نصب ژنراتور ها باید در محلی دور از خانه های مسکونی باشد ( جهت کاهش آلودگی صوتی و هوا در محل سکونت).

در حال حاضر ذخیره سازی برق در صنعت ، خانه و محل کار که به شبکه برق اصلی متصل می باشند امری بسیار مهم تلقی میگردد. معیار قدرت و طبقبندی هردیزل ژنراتور ، کیلو وات و یا کیلو ولت آمپر می باشد.

دسترسی ساده امن و ایمن به دستگاه

پارامتر مکان دیزل ژنراتور اولین و مهمترین اقدام در نصب دیزل ژنراتور می باشد که به شرح ذیل عنوان می گردد

  1. .۱٫ نصب دستگاه در فضای باز یا فضای بسته.
  2. وجود سیستم تهویه مناسب جهت ورود و خروج هوا ( ایزولاسیون هوای اتاق دیزل )
  3. قابلیت دسترسی آسان به کلیه اجرای دیزل ژنراتور با فرض بر نکات ایمنی و امنیتی.
  4. امکان سنجی از لحاظ نگهداری دیزل ژنراتور به صورت دائم یا موقت در مکان نصب.
  5. فاصله دستگاه از هر طرف با دیواره های مجاور.
  6. نحوه لوله کشی اگزوز جهت خروج دود تولید شده ناشی از کار کرد دستگاه.

رعایت موارد فوق بیشترین میزان امنیت و ایمنی را برای دیزل ژنراتور حاصل می نمایید.